Tiếng Nga

sửa

Danh từ

sửa

спорт

  1. (Môn) Thể thao; перен. việc ham thích, trò ham mê.
    зимний спорт — thể thao mùa đông
    парусный спорт — [môn] thể thao thuyền buồm
    заниматься спортом — chơi thể thao, tập thể thao

Tham khảo

sửa