Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haːm˧˧ tʰïk˧˥haːm˧˥ tʰḭ̈t˩˧haːm˧˧ tʰɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːm˧˥ tʰïk˩˩haːm˧˥˧ tʰḭ̈k˩˧

Động từ sửa

ham thích

  1. là hành động thích điều gì đó tới mức mê say

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)