Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

семейство gt

  1. Gia đình.
  2. (биол.) Họ.

Tham khảo sửa