республика

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từSửa đổi

республика gc

  1. (строй) [nền, chế độ] cộng hòa; dân quốc (уст. ).
    советская социалистическая республика — cộng hòa xã hội chủ nghĩ xô-viết
    народная демократическая республика — cộng hòa dân chủ nhân dân
    буржуазная республика — cộng hòa tư sản

Tham khảoSửa đổi