Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

поместиться Hoàn thành

  1. Xem помещаться. 1, 2.

Tham khảoSửa đổi