Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

полузащитник (спорт.)

  1. Tiền vệ.

Tham khảo sửa