перегнать

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

Bản mẫu:rus-verb-5c перегнать Hoàn thành

  1. Xem перегонять.

Tham khảoSửa đổi