окончиться

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Động từSửa đổi

окончиться Hoàn thành

  1. Xem оканчиваться.

Tham khảoSửa đổi