Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Danh từ

sửa

зонтик

  1. (Cái) Ô, .
  2. (бот.) Tán.

Tham khảo

sửa