Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Định nghĩaSửa đổi

знамя с. 9s

 1. (Ngọn, lá) Cờ.
  красное знамя — cờ đỏ, hồng kỳ
  боевое~ — ngọn cờ chiến đấu, quân kỳ
  идти со знамяёнами — mang cờ đi diễu
 2. .
  высоко держать знамя чего-л. — giương cao ngọn cờ của cái gì
  поднять знамя борьбы за что-л. — giương cao (phất cao) ngọn cờ đấu tranh cho cái gì
  под знамяенем чего-л. — dưới ngọn cờ của cái gì

Tham khảoSửa đổi