древесный

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Tính từSửa đổi

древесный

 1. (Thuộc về) Cây gỗ, cây, gỗ; (получаемый из дерева) [bằng] gỗ; (живущий на деревьях) [sống] trên cây.
  древесная кора — vỏ cây
  древесные породы — loại cây gỗ, loại thân gỗ
  древесная масса — bột gỗ
  древесная смола — nhựa gỗ, nhựa cây
  древесный спирт — rượu gỗ, rượu mêtylic
  древесный уголь — than gỗ
  древесная лягушка зоол. — [con] nhái bén ( Hyla arborea)

Tham khảoSửa đổi