впечатление

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

впечатление gt

 1. Cảm tưởng, ấn tượng.
  под сильным впечатлением — có (do) ấn tượng mạnh mẽ
  находиться под впечатлением — có ấn tượng
  это произвело на меня глубокое впечатление — điều đó gây một ấn tượng sâu sắc cho tôi
  оставить хорошее впечатление — để lại cảm tưởng (ấn tượng) tốt
  рассказывать о своих впечатлениях — kể lại cảm tưởng của mình
  у меня такое впечатлени, что... — tôi có cảm tưởng rằng...

Tham khảoSửa đổi