Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

бутылка gc

  1. (Cái) Chai.
    бутылка молока — chai sữa
    бутылка вина — chai rượu vang

Tham khảo sửa