Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Tính từ sửa

ботанический

  1. (Thuộc về) Thực vật học.
    ботанический сад — vườn bách thảo

Tham khảo sửa