Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

банан

  1. (растение) [cây] chuối (Musa).
  2. (плод) [quả, trái] chuối.

Tham khảo sửa