Tiếng AmuzgoSửa đổi

Danh từSửa đổi

οὐρανός

  1. vị thần Hy Lạp.