Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

 
vũ trụ

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vuʔu˧˥ ʨṵʔ˨˩ju˧˩˨ tʂṵ˨˨ju˨˩˦ tʂu˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vṵ˩˧ tʂu˨˨vu˧˩ tʂṵ˨˨vṵ˨˨ tʂṵ˨˨

Danh từ sửa

vũ trụ

  1. Khoảng không gian vô cùng vô tận, chứa các thiên hà.
    Vũ trụ vô cùng.
    Nhà du hành vũ trụ.
    Bay vào vũ trụ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa