Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̤wŋ˨˩ tï̤ŋ˨˩ɗəwŋ˧˧ tïn˧˧ɗəwŋ˨˩ tɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwŋ˧˧ tïŋ˧˧

Động từ sửa

đồng tình

  1. hành động thể hiện sự ủng hộ, đồng ý
    Tôi đồng tình với ý kiến đó.


Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)