Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗḭ̈ʔŋ˨˩ za̰ːʔŋ˨˩ɗḭ̈n˨˨ ja̰ːŋ˨˨ɗɨn˨˩˨ jaːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗïŋ˨˨ ɟaːŋ˨˨ɗḭ̈ŋ˨˨ ɟa̰ːŋ˨˨

Danh từSửa đổi

định dạng

  1. là hành động sắp xếp theo một trình tự nào đó
  2. t
  3. t

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi