Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗajŋ˧˥ maj˧˥ɗa̰n˩˧ ma̰j˩˧ɗan˧˥ maj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗajŋ˩˩ maj˩˩ɗa̰jŋ˩˧ ma̰j˩˧

Động từ sửa

đánh máy

  1. Đánh chữ.
  2. Chỉ hành động chơi game.

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)