Khác biệt giữa các bản “cấu hiệp”

Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-verb-}} '''cấu hiệp''' # Quan hệ tình dục. {{-syn-}} * giao cấu {{mẫu}} Thể…”
(Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-verb-}} '''cấu hiệp''' # Quan hệ tình dục. {{-syn-}} * giao cấu {{mẫu}} Thể…”)
 
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh