Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɛk˧˥ɛ̰k˩˧ɛk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɛk˩˩ɛ̰k˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ sửa

éc

  1. Tiếng lợn kêu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa