Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swaː˧˧ ɗuə̰j˧˩˧suə˧˥ ɗuəj˧˩˨suə˧˧ ɗuəj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
suə˧˥ ɗuəj˧˩suə˧˥˧ ɗuə̰ʔj˧˩

Động từ sửa

xua đuổi

  1. Đuổi đi một cách khinh bỉ.
    Xua đuổi bọn lưu manh.

Tham khảo sửa