Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨ̰˧˩˧ ɓan˧˥˧˩˨ ɓa̰ŋ˩˧˨˩˦ ɓaŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˩ ɓan˩˩sɨ̰ʔ˧˩ ɓa̰n˩˧

Danh từ

sửa

xử bắn

  1. Một hình thức tử hình bằng súng.
    Họ quyết định tử hình tù nhân đó bằng cách xử bắn.

Động từ

sửa

xử bắn

  1. Dùng súng thi hành án tử.
    Họ đang xử bắn một lượng lớn tù nhân.