Tiếng Hà Lan Sửa đổi

Dạng bình thường
Số ít wolk
Số nhiều wolken
Dạng giảm nhẹ
Số ít wolkje
Số nhiều wolkjes

Danh từ Sửa đổi

wolk ? (số nhiều wolken, giảm nhẹ wolkje gt)

  1. mây: dống giọt nước thấy được treo trong không khí


 
Bức ảnh của mây

Từ dẫn xuất Sửa đổi