Tiếng Hà LanSửa đổi

Động từSửa đổi

wist

  1. Lối trình bày thời quá khứ ở các ngôi thứ nhất, 2, 3 số ít của weten