Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈhoʊl.səm/

Tính từ sửa

wholesome /ˈhoʊl.səm/

 1. Lành, không độc.
  wholesome climate — khí hậu lành
  wholesome food — thức ăn lành
 2. Khoẻ mạnh, tráng kiện.
  a wholesome person — một người khoẻ mạnh
 3. (Nghĩa bóng) Bổ ích, lành mạnh.
  wholesome advice — lời khuyên bổ ích
  a wholesome book — quyển sách lành mạnh

Tham khảo sửa