Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɨəŋ˧˧ vaʔaj˧˥jɨəŋ˧˥ jaːj˧˩˨jɨəŋ˧˧ jaːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɨəŋ˧˥ va̰ːj˩˧vɨəŋ˧˥ vaːj˧˩vɨəŋ˧˥˧ va̰ːj˨˨

Động từ Sửa đổi

vương vãi

  1. Rơi rải rác mỗi nơi một ít.
    Gạo rơi vương vãi.

Tham khảo Sửa đổi