Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈə.ɡli]

Tính từSửa đổi

ugly /ˈə.ɡli/

 1. Xấu, xấu xí.
  as ugly as sin — xấu như ma
  to grow ugly — xấu đi
 2. Xấu, xấu xa, khó chịu; đáng sợ.
  ugly news — tin xấu
  ugly weather — tiết trời xấu
  an ugly customer — (thông tục) một đứa xấu; một thằng đáng sợ

Tham khảoSửa đổi