Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨḭʔ˨˩ ɓə̰ʔjŋ˨˩tʂḭ˨˨ ɓḛn˨˨tʂi˨˩˨ ɓəːn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂi˨˨ ɓeŋ˨˨tʂḭ˨˨ ɓḛŋ˨˨

Động từ Sửa đổi

trị bệnh

  1. Chữa bệnh.
    Trị bệnh cứu người. — Phương châm chỉnh huấn nhằm sửa chữa khuyết điểm nhưng không vùi dập con người.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi