Tiếng ViệtSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Phiên âm từ chữ Hán 塵俗.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̤n˨˩ tṵʔk˨˩tʂəŋ˧˧ tṵk˨˨tʂəŋ˨˩ tuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂən˧˧ tuk˨˨tʂən˧˧ tṵk˨˨

Danh từSửa đổi

trần tục

  1. Nói sự thường tình, không thanh nhã của cuộc đời.

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi