Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ[[File:|noicon]]

Danh từ sửa

toad /ˈtoʊd/

  1. Con cóc.
  2. (Nghĩa bóng) Người đáng ghét, người đáng khinh.

Tham khảo sửa