Tiếng Việt sửa

Cách viết khác sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwaːt˧˥ li˧˧tʰwa̰ːk˩˧ li˧˥tʰwaːk˧˥ li˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwat˩˩ li˧˥tʰwa̰t˩˧ li˧˥˧

Động từ sửa

thoát ly

  1. Tách khỏi, không còn liên quan nữa.
    Thoát ly gia đình.
    Thoát ly thực tế.

Tham khảo sửa