Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwaːj˧˥ ɓo̰ʔ˨˩tʰwa̰ːj˩˧ ɓo̰˨˨tʰwaːj˧˥ ɓo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwaːj˩˩ ɓo˨˨tʰwaːj˩˩ ɓo̰˨˨tʰwa̰ːj˩˧ ɓo̰˨˨

Định nghĩa sửa

thoái bộ

  1. Lui bước, hóa ra lạc hậu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa