Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˌθɜːt.ˈtin]

Tính từSửa đổi

thirteen /ˌθɜːt.ˈtin/

  1. Mười ba.
    the thirteen superstition — sự mê tín cho con số 13 là gở
    he is thirteen — nó mười ba tuổi

Danh từSửa đổi

thirteen /ˌθɜːt.ˈtin/

  1. Số mười ba.

Tham khảoSửa đổi