Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ˧˥ ɲən˧˧tʰɨ̰˩˧ ɲəŋ˧˥tʰɨ˧˥ ɲəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨ˩˩ ɲən˧˥tʰɨ̰˩˧ ɲən˧˥˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

thứ nhân

  1. Dân thường.

Dịch sửa

Tham khảo sửa