Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṵʔk˨˩ ɗḭʔə˨˩tʰṵk˨˨ ɗḭə˨˨tʰuk˨˩˨ ɗiə˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuk˨˨ ɗiə˨˨tʰṵk˨˨ ɗḭə˨˨

Danh từ sửa

thục địa

  1. Củ sinh địa đã nấu chín, màu đen dùng làm thuốc.
    Thục địa sao khô.

Dịch sửa

Tham khảo sửa