Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰə̰ʔm˨˩ ʨi˧˥tʰə̰m˨˨ ʨḭ˩˧tʰəm˨˩˨ ʨi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəm˨˨ ʨi˩˩tʰə̰m˨˨ ʨi˩˩tʰə̰m˨˨ ʨḭ˩˧

Phó từ sửa

thậm chí

  1. Đến nỗi là.
    Thậm chí đến bạn thân cũng ghét.

Dịch sửa

Tham khảo sửa