Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨə̰ʔt˨˩tʰɨə̰k˨˨tʰɨək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨət˨˨tʰɨə̰t˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Phó từ Sửa đổi

thượt

  1. Thẳng đờ.
    Dài thượt.
    Nằm thượt.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi