Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨə̰ʔŋ˨˩ twə̤n˨˩tʰɨə̰ŋ˨˨ twəŋ˧˧tʰɨəŋ˨˩˨ twəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨəŋ˨˨ twən˧˧tʰɨə̰ŋ˨˨ twən˧˧

Danh từ

sửa

thượng tuần

  1. Khoảng thời gian mười ngày đầu tháng.
    Thượng tuần tháng sáu.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa