Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨəŋ˧˧ ɓïŋ˧˧tʰɨəŋ˧˥ ɓïn˧˥tʰɨəŋ˧˧ ɓɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨəŋ˧˥ ɓïŋ˧˥tʰɨəŋ˧˥˧ ɓïŋ˧˥˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thương binh

  1. Binh sĩ bị thương khi chiến đấu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa