Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨə̰ʔŋ˨˩ ɓï̤ŋ˨˩tʰɨə̰ŋ˨˨ ɓïn˧˧tʰɨəŋ˨˩˨ ɓɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨəŋ˨˨ ɓïŋ˧˧tʰɨə̰ŋ˨˨ ɓïŋ˧˧

Từ tương tự sửa

Địa danh sửa

Thượng Bình

  1. Một thuộc huyện Bắc Quang, tỉnh Giang, Việt Nam.

Tham khảo sửa