Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaːm˧˥ hwaː˧˧tʰa̰ːm˩˧ hwaː˧˥tʰaːm˧˥ hwaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːm˩˩ hwa˧˥tʰa̰ːm˩˧ hwa˧˥˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thám hoa

  1. Người đậu bậc thứ ba trong tam khôi trong kỳ thi đình.

Dịch sửa

Tham khảo sửa