Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̤jŋ˨˩ təm˧˧tʰan˧˧ təm˧˥tʰan˨˩ təm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˧ təm˧˥tʰajŋ˧˧ təm˧˥˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

thành tâm

  1. Có tình cảm chân thật, xuất phát tự đáy lòng.
    Thành tâm giúp bạn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa