Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

technique /tɛk.ˈnik/

 1. Kỹ xảo.
 2. Phương pháp kỹ thuật, kỹ thuật.
  the technique of weaving — kỹ thuật dệt

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực technique
/tɛk.nik/
techniques
/tɛk.nik/
Giống cái technique
/tɛk.nik/
techniques
/tɛk.nik/

technique /tɛk.nik/

 1. (Thuộc) Chuyên môn.
  Revue technique — tạp chí chuyên môn
  Mot technique — từ chuyên môn
 2. (Thuộc) Kỹ thuật.
  Ecole technique — trường kỹ thuật

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
technique
/tɛk.nik/
techniques
/tɛk.nik/

technique gc /tɛk.nik/

 1. Kỹ thuật.
  Technique d’un peintre — kỹ thuật một họa sĩ

Tham khảoSửa đổi