Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwa̰ːn˧˩˧ sawk˧˥kwaːŋ˧˩˨ ʂa̰wk˩˧waːŋ˨˩˦ ʂawk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaːn˧˩ ʂawk˩˩kwa̰ːʔn˧˩ ʂa̰wk˩˧

Động từSửa đổi

quản sóc

  1. Xem quản chế
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)