Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
təwk˧˥ ha̤jŋ˨˩tə̰wk˩˧ han˧˧təwk˧˥ han˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təwk˩˩ hajŋ˧˧tə̰wk˩˧ hajŋ˧˧

Tính từ

sửa

tốc hành

  1. Đi nhanh.
    Xe lửa tốc hành.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa