Tiếng AnhSửa đổi

Phó từSửa đổi

of course

  1. Dĩ nhiên.