Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
təm˧˧ li˧˥ ha̰ʔwk˨˩təm˧˥ lḭ˩˧ ha̰wk˨˨təm˧˧ li˧˥ hawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təm˧˥ li˩˩ hawk˨˨təm˧˥ li˩˩ ha̰wk˨˨təm˧˥˧ lḭ˩˧ ha̰wk˨˨

Danh từ sửa

tâm lý học

  1. Khoa học nghiên cứu tâm lý.

Dịch sửa

Tham khảo sửa