Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

sunna

  1. Luật xuna (luật cổ truyền của các nước Hồi giáo).

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
sunna
/sy.na/
sunna
/sy.na/

sunna gc /sy.na/

  1. (Tôn giáo) Chính giáo Hồi.

Tham khảo sửa